Solceller for næringsbygg

Fordi bedriftene som ønsker en grønnere profil, kan investering i solceller være en stor fordel. Investering i solceller vil bidra til at bedriften reduserer utslippene sine, og får en grønnere profil. Samtidig bidrar de til at bedrifter reduserer energikostnadene til selskapet. 

Elektriker fra Kreatel AS på taket til et næringsbygg under montering av solcelleanlegg

Fordelaktig for selskapet bærekraftsarbeid

Egenprodusert strøm kan bidrar positivt for bedrifter som har egne bærekraftsmål. Egenprodusert grønn energi, vil være positivt for å redusere CO2-utslippene til bedriften. 

Solceller vil også positivt kunne påvirke energiklassifiseringer av bygg og selskap.

Ansatt i Kreatel AS arbeider på PC

Forutsigbare kostnader  

De siste årene har strømprisene variert, men ved hjelp av solceller vil de månedlige kostnadene til energi, være både forutsigbare og stabile.  

Vedlikeholdsutgiftene vil være forutsigbare og allerede ved prosjektering, vil vedlikeholdskostnadene være forutsigbare. 

elektriker på jobb for Kreatel AS

Lite arealbehov 

Det er ikke nødvendig med store takarealer for å dekke deler eller hele bedriftens behov for energiproduksjon. 

Vi har kalkyler som vil vise arealbehov kontra effekt og kostnader. Ta kontakt med oss for en uforpliktende befaring.  

Produser din egen energi 

I lyset av de varierende strømprisene vi har hatt den siste tiden er det naturlig å se på alternative løsninger, for å sikre forutsigbare utgifter i den daglige driften. Med solcelleanlegg kan du gjøre bedriften din selvforsynt med strøm, og du kan på denne måten unngå svingningene i markedets strømpriser.  

I tillegg vil du har muligheten til å tjene penger på et eventuelt energioverskudd som blir produsert. For å sikre at ingen energi går til spille er det i dag mulig å selge energi tilbake til kraftselskapet ditt. Forutsetningen er blant annet at du er plusskunde. 

Alternativt er det også mulig å gjøre energilagring. Med strømlagring på batteri kan du lagre energien du produserer til senere anledninger. Slik kan du sikre at du er selvforsynt med strøm i større deler av året, også i perioden hvor solcelleanlegget produserer noe mindre energi 

Med solcelleanlegg kan du gjøre bedriften din selvforsynt med strøm.

Bærekraftig drift med solceller 

Næringsbygg er ofte ypperlig for montering av solcelleanlegg. De store flate takene som mange næringsbygg har, er et godt utgangspunkt for å montere et optimalisert og omfattende solcelleanlegg som produserer betydelige mengder energi.  

Med et stort solcelleanlegg kan du ikke bare spare store summer i strømkostnader, men også sikre bedriften din bærekraftig og ren energi. Et solcelleanlegg vil i tillegg kunne være et tydelig signal til omverdenen om at din bedrift tar klima og bærekraft på alvor. 

Ved montering av et optimalt solcelleanlegg vil din bedrift kunne være selvforsynt med energi. Når den største andelen av bygningens energiforbruk kommer fra solceller, vil dette være et steg på veien mot en mer bærekraftig drift. Energi fra solceller er 100 % fornybar og er optimalt for klima og miljø. 

Send oss en henvendelse

Hvordan ønsker du å få svar på din henvendelse? *Du må velge minst ett alternativ.