Energieffektivisering for bedrifter

Lavere kostnader med energieffektivisering

 

Energieffektivisering av bygg resulterer både i lavere energikostnader og reduksjon av klimagassutslippene. Vi tilbyr energirådgivning bestående tre faser som ved gjennomføring, gir deg oversikt over sparepotensialet, samt nedbetalingstid på tiltak.  

Mange bedrifter er basert i eldre bygg. Tilhører du denne gruppen kan en rekke ulike energieffektiviserende tiltak, være aktuelt å gjennomfør. Vår kartlegging vil vise deg hvor du har størst potensial for energibesparelser. Vi har lang erfaring med bedrifter, sameier og borettslag, og vet hvilke løsninger som sikrer størst besparelser. 

Vår energirådgivning består av tre faser:

Kartlegging

Vi kommer på befaring til deg og din bedrift. Da vil vi avdekke hvilke områder som har størst potensial for energireduksjon. 

Våre rådgivere kommer med konkrete forslag, og tar en grundig sjekk av fasilitetene for å sikre at alle potensielle tiltak blir kommunisert.

Tiltaksplan

Basert på kartleggingen utarbeides det en tiltaksplan, med konkrete tiltak tilpasset dine behov. De ulike tiltakene viser tydelig hva du kan forvente, så du kan ta gjennomtenkte valg for deg og din bedrift. 

Forslagene har ulik størrelsesorden, og vi kommer med en anbefaling til hva du bør prioritere.

Tilbud

Basert på forslagene tilknyttet de ulike tiltakene, vil det utarbeides et konkret tilbud. I dette tilbudet vil du se alle kostnader, samt nedbetalingstid. 

Det gjør det enkelt å se forventet energireduksjon, og gir en tydelig forklaring på når du har spart inn din investering.

tre kreatel-ansatte ser på tegninger
Kreatel-ansatt kontrollerer skap

Det grønne skiftet 

Det grønne skiftet gjør at flere bedrifter må kutte i sine utslipp. Bærekraftsmål har derfor blitt viktig for bedriftene, nettopp fordi det synliggjør at man vil gjøre en endring for samfunnet som helhet. 

Samtidig er det mulig å gjøre store besparelser. Ved å øke energieffektiviteten vil du alltid vinne. Hos oss i Kreatel møter du erfarne rådgivere, som skreddersyr sine anbefalinger etter hvert prosjekt.  

Send oss en henvendelse

Hvordan ønsker du å få svar på din henvendelse? *Du må velge minst ett alternativ.