Brannalarmanlegg

Brannsikkerhet er noe av det viktigste å ha et system på i landbruket og i næringsbygg generelt.

Visste du at det er byggets eier som plikter å ha en avtalefestet årlig kontroll av brannalarmanlegget? Det stilles krav til at denne skal utføres av et godkjent foretak. Det kan vi hjelpe deg med. Kreatel har sertifisert personell iht. FG-750, og har selskapsertifiseringen FG-760. 

Brannalarmsystemer for fremtiden

Et brannalarmsystem skal beskytte liv og verdier når en brann oppstår. Da er det viktig med tidlig varsling, samt sikre at uønskede alarmer ikke oppstår i systemet. 

Med våre ulike systemer kan vi skreddersy en optimal løsning for objektet som skal sikres. Med detektorer fra verdens ledende produsent tilpasses brannalarmsystemet brukerens behov med hensyn til funksjonalitet, brukervennlighet og pris. 

Vi tilbyr brannalarm for alle typer bygg, enten det er kablet eller trådløst, adresserbart eller konvensjonelt, midlertidig eller fast installasjon. I tillegg har vi årskontroll på brannvarsling, og brannservice i samarbeid med våre partnere.

Kreatelmontør kontrollerer sikringsskap

Kompetansen du trenger

Vi leverer, monterer, drifter og kontrollerer alle type brannalarmanlegg, i alle typer bygg!

For oss har dette blitt et så utslagsgivende område at vi har en egne spesialister på feltet, med over 24 års erfaring.  

Nye krav til bygningstyper 

Teknisk forskrift og plan- og bygningsloven stiller krav til hvilke bygningstyper som skal ha brannalarmanlegg. Alle byggverk for virksomheter i risikoklasse 2-6 skal ha brannalarmanlegg. 

I nyoppførte bygg forankres de branntekniske kravene i brannkonseptet. Brannkonseptet inneholder opplysninger om blant annet bygningens risikoklasse, brannklasse og brannalarmkategori. Med andre ord er brannkonseptet en samling av forskriftskrav som gjelder for den spesifikke bygningen. 

For eksisterende byggverk som er oppført før 1985 vil det være Forskrift om brannforebygging (FOB:2016) som forteller om eiers krav til byggverket. I disse tilfellene er de branntekniske kravene gjerne forankret i en brannteknisk tilstandsanalyse. 

illustrasjonsbilde med kyr
Elektriker på jobb for Kreatel AS

Brannalarmsystemer i landbruk

I bygninger som huser dyr over et visst antall skal det være installert brannalarmanlegg. Dersom det er minst 30 storfe eller minst 10 hester krever myndighetene at eier skal ha etablert et automatisk brannalarmanlegg. 

De fleste forsikringsselskaper vil også stille krav til eier når det gjelder brannsikring. Kreatel tilbyr prosjektering, service, vedlikeholdsavtaler, tredjeparts-kontroller og installasjon av brannalarmanlegg. 

Vi har kompetanse, lisenser og er sertifisert for brannalarmanlegg i landbruk og gartnerier etter FG 750-Del 2.

Send oss en henvendelse

Hvordan ønsker du å få svar på din henvendelse? *Du må velge minst ett alternativ.