Frøyland Skole

19.06.2017

Kreatel utførerer elektroarbeid og svakstrømsarbeid på nye Frøyland Skule
Kreatel utførerer elektroarbeid og svakstrømsarbeid på nye Frøyland Skule. 
Totalentreprise utføres av Kvia Entreprenør for oppføring av nybygg ved Frøyland Skule for Time Kommune.
Nybygget vil tilføre skoleplass til 250 elever sammen med ny kantine, naturfagsrom og flerbrukshall med fult garderobeanlegg. Bygget er ca 4000 m2 og skal stå klart til skolestart 2017.