Hvordan spare strøm i hverdagen?

Strømprisene varierer, men uansett strømpriser, er det fortsatt et behov for å redusere energiforbruket vårt. Norge har ikke nådd målene som er satt i forhold til Co2 utslipp og vi har alle et ansvar for å bidra. I dag finnes det løsninger som gjør det mulig å redusere energiforbruket uten å redusere komforten. Vi kaller det smart strømstyring.

Med smart strømstyring mener vi systemer enkle systemer som automatisk bidrar til å redusere energikostnadene uten å gjøre endringer som reduserer komforten. 

Lokasjon for installering av belysning fra Kreatel AS

Du bruker mest penger på oppvarming av boligen 

I en bolig brukes det rundt 60% av det totale energiforbruket på oppvarming. 

Videre brukes det fra 15 – 20% til varmtvann 15% på elektriske apparater og 10% på belysning. 

Styr oppvarmingen med smart strømstyring

Smart strømstyring kan benyttes til alle de produktene som bruker energi, men mest effektiv er å ta det i bruk for å styre oppvarmingen og varmtvannet. 

Filmen under viser konkret hvordan den smarte strømstyringen automatisk kan styre oppvarmingen av både boligen og varmtvannet. Resultatet er at du sparer strøm uten å redusere komforten. 

kreatel-gif

Produkter du kan koble til for å spare strøm:

Send oss en henvendelse

Hvordan ønsker du å få svar på din henvendelse? *Du må velge minst ett alternativ.