Ottesen & Dreier Hinna

24.02.2009

Ny kontor og salgslokaler.
Vi har stått for prosjektering og utførelse av det elektriske anlegget. Lokalene er 350m2. Oppstart August 2008, innflytting Oktober 2008
KREATEL Elektro • Tele • Automasjon  |  Folkvordveien 11,  4318 Sandnes  |  916 93 000  |  post@kreatel.no